Regulamin zakupów

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie wloskiesery.pl
b) Informacje znajdujące się na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
c) Ceny produktów widoczne na stronach sklepu wloskiesery.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Do zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT.
d) Termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie to od 2 do 14 dni.
e) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym.
f) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
g) Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
h) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adresem: [email protected]

§2 WARUNKI ZAMÓWIENIA

a) Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, przy użyciu funkcji Koszyk.
b) W celu utworzenia Konta Klienta, Klient może dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
c) Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu. Utworzone konto Klienta pomaga kupować szybciej oraz udostępnia aktualne i wcześniejsze zamówienia.
d) Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyk, Klient określa:

 1. Opcje zamówienia (wybierając spośród opcji Gość lub też po zalogowaniu do Konta Klienta)
 2. Metodę dostawy.
 3. Metodę płatności.
 4. Adres dostarczenia.
  e) Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z kosztami dostarczenia i płatności.
  f) Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:
  1.Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,
 5. Zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
  g) Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia złożenie zamówienia.
  h) Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą portalu PayU. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
  i) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Brak możliwości odbioru osobistego. Czas dostawy wynosi od 2 do 14 dni.
  j) Po zakupie sklep automatycznie informuje o przyjęciu zamówienia.
  k) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
  l) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
  1.Błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia
 6. Nie wykonania przelewu w należytej wysokości w czasie 2 dni roboczych.
 7. Braku odbioru wysłanej przesyłki.
  m) Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia drogą mailową, pisząc na adres:
  [email protected] jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.
  n) Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  o) Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

§3 PŁATNOŚCI

a) Rozliczenie transakcji dokonywane jest za pomocą karty kredytowowej oraz eprzelewu
przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. W serwisie PayU można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).

§4 WADY, ZWROTY, REKLAMACJE

a) Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
b) Reklamacje oraz chęć zwrotu lub zamiany towaru mogą być złożone w formie elektronicznej i przesłane na adres [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
c) Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
[Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf] [Reklamacja towarow.pdf]

§5 INNE

a) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.